بازار بازی‌های فکری در ایران / بازاری پر و پیمان در انتظار سرمایه‌گذار

بازار بازی‌های فکری، بازی هایی که مخاطبان و مشتریانش اغلب کودکان هستند؛ کودکانی با جمعیت چند ده میلیونی در ایران.بازاری بکر و دست نخورده که حتی صنف مستقلی ندارد و آنچه در این بازار دارای اهمیت است، وجود بسترهای بکر برای تولید و سرمایه گذاری است.

ادامه

تولیدکننده اصفهانی از کسب و کارش می گوید / کل سرمایه ام یک میلیون بود

نیره کردبچه، تولیدکننده پوشاک در استان اصفهان است که اکنون در دهه هفتم زندگی خود به سر می برد. او با استفاده از این قانون ساده یک سرمایه گذاری هدفمند انجام داده و تجربه ای مناسب از ورودش به دنیای دودوتای اقتصادی داشته است.

ادامه

روند شغل کابینت‌سازی چگونه است

بسیاری از شما حداقل یک باربرای طراحی آشپزخانه خود به یک «کابینت‌ساز» مراجعه کرده‌اید؛ اما شاید کمتر از زیر و بم این حرفه و سختی‌ها و شیرینی‌هایش بدانید.

ادامه