به نام خدا

آخرین مطالب

روایت بانوی کارآفرینی که از دل و جان برای کارآفرین شدن هنرجویانش مایه می گذارد / حال خوب زنان سیستان و کرمانشاه؛ برکت کار‌آفرینی من

روایت بانوی کارآفرینی که از دل و جان برای کارآفرین شدن هنرجویانش مایه می گذارد / حال خوب زنان سیستان و کرمانشاه؛ برکت کار‌آفرینی من

می‌خندد و می‌گوید: «بعضی دوستانم می‌گویند: با این کارهایت، باعث شده‌ای در هنر چهل‌تکه، مدعی زیاد شود و به‌اصطلاح بازار را خراب کرده‌ای... اما من از ای... بیشتر بدانید

پشتیبانی شده توسط پشتیبان وردپرس