به نام خدا

مطالب مرتبط

1 دیدگاه

  1. علي مصطفایی

    من علی هستم ازشغل قنادی واب نبات وشکلات شروع کردم مغا ه ای بصورت سرقفلی خریدارکرده و نهایتا مالک مغازه باطرفندی بدوناینکه سرقفلی مغازه بپردازد تخلیه گرفت ولطمهای بمن زد که هنوزهم ضربه انرا میخورم حتی درترکمنستان هم یکسالی درتولیدکیک صبحانه فعالیت کردم بعلت ناشتن پایگاه وسرمایه نتوانستم ادامه دهم .درحال حاضر درشغل رنگ فروشی ساختمانیشروع کردم بعلت مشکلات گذشته وسرمایه اندگ که باقرض دستوپا کردم وتوانایی خرید نقدراندارم وشکتها نسیه بامن کارنمکنندوپشتیبا نی مالی ندارم باشوق علاقه وارد شدم ولی دخریدوعده ای ۵۰ درصد که وصول میکنند درادامه مرابدهکار کرده وکرانهم حساب کرده ودیگر همکاری نمیکنند وفشار میاورندوچون تازه کارم کسی را یاشرکتی که همکاری کند بعنوان نماینده فعالیت کنم وهم منسودبرده وهم اجناس شرکترافروخته برگردانم اگرکمیحمایت تهیه جنس موفق شوم اینده بلطف خدا وخیرین خدا شنا س راهنمای شوم درتهیه رنگ ازکارخانه ها انشاع الله موفقیت خواهد ضامن همه ماخداست اما وسیله .وراهنمایی .پشتیبانی مهم است استارت خورده ولی عرض همیشه بیرون کار چیز ینشان میدهد درداخل وشروع چنین نیست نمیدانم ایا درست بو داینها ثبت کنم ارزش اعتبا ر هرکس ابروی اوست خداوند حافظ انسانها خو ب خیرخواه باشد

    پاسخ

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خدمات میزبانی و طراحی سایت توسط فضای مجازی