کسب و کار با زیبای افسانه‌ای به نام طاووس

آیا اصلا این کار صرفه اقتصادی دارد یا فقط یک کاری تفننی است؟برای یافتن جواب این سئوال به سراغ رضا روحانی رفتیم، جوانی که یک مزرعه طاووس را اداره می کند،درباره کسب و کارش برایمان توضیح داد.

ادامه