گزارشی از یک کسب وکار آهنی

محمدمهدی خوش گویان یکی از فروشندگان و کاسبکارهای بازار آهن شادآباد در جنوب غربی تهران است. بیش از ۱۴ سال سابقه کار دارد و به نوعی شغل پدرش را ادامه داده است. او کارهای کارگاهی مثل تراشکاری، ریخته گری و حتی مکانیکی و تعمیرات خودرو را انجام می دهد و یک فنی کار آچار به دست محسوب می شود.

ادامه