فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار

شاخص‌های محیط کسب و کار امروزه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می‌کنند. ساماندهی مجوزها، حذف قوانین و مقررات مزاحم و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در بهره‌برداری خدماتی ارزان و با کیفیت بیشتر، از جمله متغیرهای اساسی در شرایط محیط کسب وکار یک اقتصاد است.

ادامه

مقررات و ضوابط اخذ مجوز بسته‌بندی و تولید فرآورده‌های گیاهی

گیاهان و یا قسمتی از گیاهان و فرآورده‌های حاصل از آنها به صورت خام و یا فرایندی در صورتیکه برای پیشگیری، درمان، سلامتی جسم و روان و یا تاثیر بر اعمال فیزیولوژیک بدن بکارروند فرآورده گیاهی تلقی می‌گردند.در ادامه فرآیند کسب مجوز فرآورده‌های گیاهی تشریح می‌شود.

ادامه