سفر به مزرعه دیدنی آفتابگردان خانواده کارآفرین در خاش

طاهر شهنوازی و همسرش با همت بلند و پشتکار خود توانسته اند با مدیریت مصرف آب و کاشت اصولی مزرعه ای بسیار زیبا و دیدنی و با نشاطی پدید بیاورند که در نوع خودش بسیار جالب است.

ادامه

خانواده خلاق گچسارانی کارآفرین موفق استان

خانواده کارآفرین موفق گچسارانی ۱۲ سال پیش با چهل میلیون ریال سرمایه آغاز و هم‌اکنون با چهار طرح ساده تولیدی ۱۰۰میلیارد ریال سرمایه دارند. این خانواده خلاق و کارآفرین گچسارانی با راه‌اندازی چهار طرح ساده تولیدی برای ۴۲ نفر از همشهریان خود، اشتغال و درآمد ایجاد کرده‌اند.

ادامه