مقررات و ضوابط اخذ مجوز بسته‌بندی و تولید فرآورده‌های گیاهی

گیاهان و یا قسمتی از گیاهان و فرآورده‌های حاصل از آنها به صورت خام و یا فرایندی در صورتیکه برای پیشگیری، درمان، سلامتی جسم و روان و یا تاثیر بر اعمال فیزیولوژیک بدن بکارروند فرآورده گیاهی تلقی می‌گردند.در ادامه فرآیند کسب مجوز فرآورده‌های گیاهی تشریح می‌شود.

ادامه

گنج در دل نخلستان/کارآفرینی موفق در حوزه‌ی پرورش و بسته بندی خرما

در جنوب ایران جوانی زندگی می‌کند که به پرورش نخل و برداشت خرما مشغول است اما با فکری بکر، از نخل­‌ها به جای خرما، پول برداشت می‌کند.

ادامه